Rakúske cesty tvoria spolu takmer 130 000 kilometrov. Aj keď Rakúsky cestný systém môže pripomínať cestné systémy v iných krajinách, existuje pár rozdielov, o ktorých by cestujúci mali vedieť.

Kúpiť vinetu

Najdôležitejšími rakúskymi cestami, po ktorých premávajú najmä dovolenkári, sú diaľnice a rýchlostné cesty, po nich nasledujú štátne cesty alebo mestské cesty. Okrem toho existujú cesty s právom prednostnej jazdy alebo bez neho. O čo ide v označeniach, ako sú cesty rozdelené a pre ktoré si musíte v Rakúsku kúpiť elektronickú diaľničnú známku, vám bližšie vysvetlíme v nasledujúcom článku.

Prehľad rakúskej cestnej siete

Ako vidíte pri pohľade na mapu, každý región v Rakúsku je dobre napojený na cestnú sieť. V okolí veľkých miest ako Viedeň, Linz, Graz a Innsbruck je mimoriadne hustá sieť ciest. A23 (viedenský Südosttangente) je najfrekventovanejšia mestská diaľnica.

Cestný systém v Rakúsku sa vyznačuje nielen výborným stavom, ale aj neustálym rozširovaním. Rakúske diaľnice sú síce dlhé už takmer 1800 kilometrov, no neustále sa rozširujú do dĺžky aj do šírky. To isté platí pre rýchlostné cesty v krajine.

An overview of the Austrian road network

Klasifikácia rakúskych ciest

Klasifikovať rakúsky cestný systém môžeme dvoma rôznymi spôsobmi: jeden zahŕňa rozdelenie ciest na základe pravidiel cestnej premávky, zatiaľ čo druhý cesty rozdeľuje podľa vlastníka cesty. Klasifikáciu podľa prvej možnosti väčšina vodičov pozná lepšie. Obe možnosti si podrobne vysvetlíme.

Kúpiť vinetu
Tunnel fees in Austria

Klasifikácia podľa predpisov cestnej premávky

Ak budeme rakúske cesty klasifikovať podľa cestných predpisov, môžeme ich rozdeliť na základe štyroch rôznych kritérií. Prvým je lokalita, ktorá ohraničuje obce alebo mestá od ciest mimo miest. Podľa § 2 ods. 1 pravidiel cestnej premávky v Rakúsku sa cesty, ktoré sú v rámci obce alebo mesta, vymedzujú od ciest mimo obce alebo mesta. Úsek cesty, ktorý sa nenachádza v obce alebo meste, sa tiež nazýva „otvorená vidiecka cesta“.

Druhy kritérium podrobnejšie uvažuje o vhodnosti cesty pre rôzne motorové vozidlá. V tomto prípade sa pokiaľ ide o cestné predpisy rozlišuje medzi diaľnicami a cestami. Rozdiely budú zrejmé, ak sa bližšie pozriete na konštrukciu rôznych typov ciest. Napríklad na cestách nie sú oddelené jazdné pruhy. Pre oba typy ciest sa používajú medzinárodné dopravné značky.

Tretí kritérium sa týka názvov ciest. V Rakúsku je celkom 19 európskych ciest. To sú hlavne cesty, ktoré vedú naraz cez niekoľko krajín Európy, Strednej Ázie a Malej Ázie. Na rozdiel od iných ciest európske cesty môžu byť s právom prednostnej jazdy alebo bez neho.

Posledný kritérium sa podrobnejšie venuje cestám s právom prednostnej jazdy. Dalo by sa predpokladať, že cesty s právom prednostnej jazdy je to iste, ako európske cesty s právom prednostnej jazdy vzhľadom na podobnosť názvov. Práva, ktoré má vodič na príslušných úsekoch ciest, sú však jednoznačne odlišné.

Klasifikácia podľa vlastníka cesty

Ďalší spôsob klasifikácie ciest je podľa vlastníka cesty. Za stav ciest je zodpovedná príslušná inštitúcia, ktorá do toho musí investovať. Na druhej strane, vlastník cesty dostáva do kasy vybrané na príslušnej ceste pokuty. Vlastníkom môžu byť rôzne subjekty, napríklad štát, jednotlivé spolkové krajiny či obce.

Zodpovednosť spoločnosti ASFINAG

V Rakúsku už ani štát ani spolkové krajiny nezodpovedajú za diaľnice a rýchlostné cesty. V roku 1982 bola táto povinnosť prevedená na rakúsku infraštruktúrnu spoločnosť ASFINAG.

Dôležité označenia - federálne cesty a hlavné cesty

V zmysle zákona o spolkových cestách sa diaľnice označujú aj ako spolkové cesty A a rýchlostné cesty ako spolkové cesty S. Bývalé spolkové cesty B sú dnes štátne cesty alebo hlavné cesty. Spravujú ich jednotlivé štáty a ich oddelenia údržby ciest. Mestské komunikácie sú v správe obcí.

Diaľnice a rýchlostné cesty v Rakúsku

Cesty sú označené dopravnými značkami s „A“ alebo „S“. Pred písmenami je uvedený názov príslušnej cesty. Zvyčajne názov cesty zohľadňuje región, v ktorom sa tento úsek nachádza. Značky poskytujú informácie o tom, na ktorej ceste sa nachádzate a v ktorom regióne (napríklad diaľnica A1).

Za jazdu po federálnych cestách sa od účastníkov cestnej premávky účtujú užívateľské poplatky. Vyberajú sa prostredníctvom diaľničnej známky, mýta alebo Go Boxu. Nie sú spoplatnené len niektoré časti, ako napríklad prvý úsek diaľnice A1 West (hraničný priechod medzi Walserberg a Salzburg-Nord).

Federálne cesty slúžia ako spojnica so susednými krajinami. Z tohto dôvodu zohrávajú dôležitú úlohu v rakúskom cestnom systéme.

Rakúske diaľnice

Podľa pravidiel cestnej premávky je v Rakúsku 19 diaľnic, z ktorých väčšina je v prevádzke. Diaľnica A26 v Linzi je čiastočne vo výstavbe a časť sa ešte len plánuje.

Najdôležitejšie diaľnice a ich celková dĺžka

Najdlhšia diaľnica v krajine je A2 Süd, ktorá vedie z Viedne cez Graz k talianskym hraniciam. Je dlhá 380 kilometrov.

Diaľnica A1 West vedie z Viedne do Salzburgu a je dlhá takmer 300 kilometrov. V Nemecku sa spája s diaľnicou A8. Ďalšie trasy, ktoré sú dlhé asi 200 kilometrov, sú diaľnica A9 Pyhrn, diaľnica A10 Tauern a diaľnica A12 Inntal.

Povinnosť mať diaľničnú známku a platiť mýto

Hneď ako vidíte niektorú zo značiek označujúcich diaľnicu, ako vodič auta by ste mali vedieť, že na používanie týchto ciest je potrebná diaľničná známka. Podobný princíp platí aj pre vodičov kamiónov: vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony majú byť vybavené zariadením Go Box, ktorý slúži na výpočet mýta na diaľniciach.

Rakúske rýchlostné cesty

Zo 17 existujúcich rýchlostných ciest niektoré sú ešte vo výstavbe alebo len v pláne. Rýchlostné cesty sa v súčasnosti pýšia dĺžkou okolo 500 kilometrov, celkovo je plánovaných ďalších 700 kilometrov. Z hľadiska pravidiel cestnej premávky v Rakúsku nie sú rýchlostné cesty, preto sú úseky na značkách označené ako diaľnice. Podobnosť je zrejmá aj pri pohľade na rýchlostné obmedzenia na dopravných značkách.

Austrian expressways
Austrian expressways

Špeciálne situácie: rakúske tunely a horské priesmyky

Keďže v súčasnosti je v prevádzke celkovo 166 tunelov a niekoľko veľkých horských priesmykov v Alpách, považujú sa za dôležitú súčasť cestného systému v Rakúsku.

Systém tunelov

Na rakúskych diaľniciach sa nachádza veľa tunelov. Napríklad na diaľnici A9 Pyhrn opísanej vyššie je niekoľko tunelov. Diaľnica A10 Tauern má tiež niekoľko cestných tunelov.

Tunel Arlberg je najdlhší v krajine. Nachádza sa na rýchlostnej ceste Arlberg S16 a spája spolkové krajiny Tirolsko a Vorarlbersko.

Tunely sú dôležité aj pre diaľničný a mýtny systém. Keďže ich údržba je obzvlášť nákladná, za ich používanie sa musí platiť špeciálne úsekové mýto. Úseky ciest sa označujú aj ako špeciálne spoplatnené trasy a sú vybavené mýtnymi stanicami.

Horské priesmyky

Najvýznamnejšie horské priesmyky v Rakúsku sú priesmyk Grossglockner ako súčasť vysokohorskej cesty Grossglockner, priesmyk Reschen alebo priesmyk Gerlos. Tieto priesmyky sa považujú za dôležité spojovacie cesty do rôznych štátov a krajín.

V blízkosti hraničného trojuholníka medzi Rakúskom, Švajčiarskom a Talianskom je veľa priesmykov. Čo sa týka cestného systému, kľukaté cesty sú špecifikom geografie krajiny.

Austrian expressways

Rýchlosti

Vo všeobecnosti je vždy vhodné venovať pozornosť značkám na cestách, pokiaľ ide o povolenú rýchlosť. Podľa § 20 ods. 2 vodič vozidla nesmie v obciach a mestách jazdiť rýchlejšie ako 50 km/h a na diaľnici rýchlejšie ako 130 km/h.

Na otvorených vidieckych cestách je povolená rýchlosť pre osobné automobily a motocykle 100 km/h, 80 km/h pre vozidla s ťažkým prívesom a 70 km/h pre nákladné autá.