Rakouské silnice čítají celkem téměř 130 000 kilometrů. I když se systém rakouských silnic může podobat silničním systémům v jiných zemích, cestující by si měli být vědomi jednoho nebo dvou rozdílů.

Koupit Vignette

Nejdůležitějšími rakouskými silnicemi, po kterých se turisté na dovolené převážně pohybují, jsou dálnice a rychlostní silnice, dále pak státní silnice nebo obecní komunikace. Jaká jsou jednotlivá označení silnic, jak se dělí a pro které silnice si musíte v Rakousku koupit elektronickou dálniční známku, se dozvíte podrobněji v následujícím článku.

Přehled rakouské silniční sítě

Jak můžete vidět na mapě, v Rakousku jsou na silniční síť dobře napojeny všechny regiony. V okolí měst jako Vídeň, Linz, Graz a Innsbruck je obzvláště hustá síť silnic. A23 (Dálnice Südosttangente Wien) je nejrušnější městská dálnice.

Silniční síť v Rakousku je nejen ve vynikajícím stavu, ale také je neustále rozšiřována. Přestože rakouské dálnice měří již téměř 1 800 kilometrů, neustále se rozšiřují jak do délky, tak do šířky. Totéž platí pro rychlostní silnice.

An overview of the Austrian road network

Klasifikace rakouských silnic

Klasifikaci rakouského silničního systému lze provést dvěma různými způsoby – jeden rozděluje trasy na základě pravidel silničního provozu, zatímco druhý na základě vlastníka silnice. První možnost se většině řidičů zdá povědomější. Oba varianty podrobně vysvětlíme.

Koupit Vignette
Tunnel fees in Austria

Klasifikace podle pravidel silničního provozu

Pokud se klasifikace provádí podle silničních předpisů, existují čtyři různé kategorie. První je lokalita, na základě které odlišujeme silnice ve městě či v obci a mimo ně. Podle zákona jsou silnice, které se nacházejí v rámci města nebo obce, vymezeny z tras mimo město.

Ve druhé kategorii je posuzován význam pro motorová vozidla. V tomto případě se rozlišuje mezi dálnicemi a silnicemi. Rozdíly jsou zřejmé, pokud se blíže podíváte na konstrukci jednotlivých typů silnic. Například na silnicích nejsou odděleny jízdní pruhy. Mezinárodní dopravní značky se používají pro oba typy silnic.

Třetí kategorie odkazuje na názvy silnic. V Rakousku je celkem 19 evropských silnic, hlavních silnic, které vedou přes několik zemí Evropy, střední Asie a Malé Asie najednou. Existují v kontrastu se silnicemi s přednostní cestou nebo bez ní.

Poslední kategorie se zabývá silnicemi s právem přednosti v jízdě. Dalo by se předpokládat, že silnice s právem přednosti v jízdě jsou vzhledem k termínu podobné jiným evropským silnicím s právem přednosti v jízdě. Práva, která má řidič na příslušných úsecích silnic, se však liší.

Klasifikace podle vlastníka vozovky

Další způsob klasifikace silnic je podle vlastníka silnice. Příslušná instituce je odpovědná za stav silnic a musí na něj vynaložit odpovídající investice. Na druhou stranu vlastník silnice dostává také pokuty vybrané na příslušné silnici. Silnice může vlastnit několik subjektů, například stát, spolková země nebo obce.

Odpovědnost společnosti ASFINAG

V Rakousku již za dálnice a rychlostní silnice neodpovídá spolková vláda. V roce 1982 byla tato povinnost převedena na rakouskou infrastrukturní společnost ASFINAG.

Důležitá označení – spolkové silnice a zemské silnice

Z hlediska zákona o spolkových silnicích se dálnice označují také jako spolkové silnice A a rychlostní silnice jako spolkové silnice S. Bývalé spolkové silnice B jsou dnes zemské silnice nebo hlavní silnice. Spravují je jednotlivé země a jejich oddělení údržby silnic. Obecní komunikace jsou pod správou obcí.

Dálnice a rychlostní silnice v Rakousku

Tyto cesty jsou označeny dopravním značením „A“ nebo „S“. Za písmeny je uveden název příslušné silnice. Obvykle se to řídí regiony, ve kterých se úseky nacházejí. Označení poskytují informace o tom, na které silnici se nacházíte a ve kterém regionu (například A1 West Autobahn).

Za jízdu po národních cestách se platí poplatek. Platí se prostřednictvím dálniční známky, mýtného nebo palubní jednotky Go Box. Pouze některé úseky, jako je první úsek West Autobahn (hraniční přechod Walserberg – Salzburg-Nord), jsou od poplatku osvobozeny.

Tyto spolkové cesty slouží jako spojení se sousedními zeměmi. Z tohoto důvodu hrají důležitou roli v rakouském silničním systému.

Rakouské dálnice

Podle definice raouských pravidel silničního provozu existuje v Rakousku celkem 19 dálnic, z nichž většina je v provozu. Dálnice A26 v Linci je zčásti ve výstavbě a z části ve fázi plánování.

Nejdůležitější dálnice a jejich celková délka

Nejdelší dálnice v zemi jsou dálnice A2 Süd, která vede z Vídně přes Graz na italské hranice a je dlouhá 380 kilometrů, a dálnice A1 z Vídně do Salcburku, která je téměř 300 kilometrů dlouhá. Napojuje se na ni A8 vedoucí k německým hranicím. Další trasy dlouhé asi 200 kilometrů jsou dálnice dálnice A9 Pyhrn Autobahn, dálnice A10 Tauern Autobahn a dálnice inntalská dálnice A12.

Povinnost mít dálniční známku a platit mýtné

Jakmile uvidíte některou ze značek označujících dálnici, měli byste jako řidiči automobilů vědět, že pro jízdu po těchto silnicích je nutná dálniční známka. Podobně to platí pro řidiče nákladních vozidel. Vozidla nad 3,5 tuny jsou vybavena Go Boxem, který slouží na dálnicích k výpočtu mýtného.

Rakouské rychlostní silnice

Některé ze 17 stávajících rychlostních silnic jsou stále ve výstavbě nebo se plánují. Rychlostní silnice se v současné době mohou pochlubit délkou asi 500 kilometrů, celkem je plánováno 700 kilometrů. Z hlediska předpisů o silničním provozu nejsou v Rakousku žádné rychlostní silnice, a proto jsou úseky na dopravních značkách označeny jako dálnice. Podobnost se projeví i při pohledu na rychlostní omezení na dopravních značkách.

Austrian expressways
Austrian expressways

Specifické rysy – rakouské tunely a horské průsmyky

V současné době je v provozu celkem 166 tunelů a několik významných alpských průsmyků. Jsou považovány za důležitou součást silničního systému v Rakousku.

Systém tunelů

Na dálnicích v Rakousku se nachází mnoho tunelů. Například na výše popsané dálnici A9 Pyhrn je několik tunelů. Dálnice A10 Tauern má také několik silničních tunelů.

Nejdelší tunel v zemi je Arlberský tunel. Nachází se na rychlostní silnici S16 Arlberg a spojuje země Tyrolsko a Vorarlbersko.

Tunely jsou relevantní také pro dálniční a mýtný systém. Vzhledem k tomu, že jejich údržba je obzvláště nákladná, musí být za jejich používání zaplaceno zvláštní mýtné. Silniční úseky jsou označovány také jako zvláštní zpoplatněné trasy a jsou vybaveny mýtnými stanicemi.

Průsmykové silnice – horské průsmyky

Nejvýznamnějšími horskými průsmyky v Rakousku jsou Grossglocknerský průsmyk jako součást Grossglocknerské vysokohorské silnice, Reschenský průsmyk a Gerlosův průsmyk. Tyto průsmyky jsou považovány za důležité spojující silnice do různých států a zemí.

V blízkosti hraničního trojúhelníku mezi Rakouskem, Švýcarskem a Itálií je mnoho průsmyků. Pokud jde o silniční systém, kvůli geografii země jsou zvláštním rysem Rakouska křivolaké cesty.

Austrian expressways

Rychlost

Obecně platí, že pokud jde o povolenou rychlost, měli byste vždy věnovat pozornost značkám na silnicích. Podle zákona nesmí řidič vozidla jet rychleji než 50 km/h v obcích a ne rychleji než 130 km/h na dálnicích.

Mimo obce je rychlostní limit pro osobní automobily a motocykly 100 km/h, pro auta s těžkým přívěsem je to 80 km/h a pro nákladní automobily 70 km/h.