Az osztrák utak összesen közel 130 000 kilométert tesznek ki. Bár ez hasonlít más országok úthálózatára, van egy-két különbség, amellyel az utazóknak tisztában kell lenniük.

Vignette megvásárlása

A legfontosabb utak, amelyeken a nyaralók elsősorban közlekednek, az osztrák autópályák és gyorsforgalmi utak, majd az állami utak vagy az önkormányzati utak következnek. Ezen kívül vannak elővásárlási joggal rendelkező vagy elővásárlási jog nélküli utak.
Hogy mit takarnak ezek a megnevezések, hogyan vannak felosztva, és mely utakra kell e-matricát vásárolnia Ausztriában, azt a következő cikkben részletesen elmagyarázzuk.

Az osztrák úthálózat áttekintése

Amint a térképen látható, Ausztria minden régiója jól kapcsolódik a közúti hálózathoz. Az olyan városok körül, mint Bécs, Linz, Graz és Innsbruck, különösen sűrű az úthálózat. Az A23-as (bécsi Südosttangente) a legforgalmasabb városi autópálya.

Az osztrák úthálózatot nemcsak kiváló állapota, hanem folyamatos növekedése is jellemzi. Bár az osztrák autópályák hossza már közel 1800 kilométer, folyamatosan bővítik őket mind hosszában, mind szélességében. Ugyanez vonatkozik az ország gyorsforgalmi útjaira is.

An overview of the Austrian road network

Az osztrák utak osztályozása

Az osztrák úthálózat osztályozása kétféleképpen történhet: az egyik az útvonalak felosztása a közúti közlekedési szabályok alapján, míg a másik az út tulajdonosai alapján. Az első lehetőség tűnik ismerősebbnek a legtöbb járművezető számára. Mindkét lehetőséget részletesen ismertetjük.

Vignette megvásárlása
Tunnel fees in Austria

A közúti közlekedési szabályok szerinti besorolás

Ha az osztályozást a közúti szabályok szerint végezzük, akkor négy különböző kategóriát különböztethetünk meg. Az első a helység, amely a városokat határolja el a nyílt utaktól. Az StVO 2 Abs 1. §-a szerint a településen vagy városon belüli utakat elhatárolják a városon kívüli utaktól. Az olyan útszakaszt, amely nem településen vagy városban található, "nyílt országútnak" is nevezik.

A második kategóriában a gépjárművek szempontjából való jelentőséget részletesebben vizsgálják. Ebben az esetben a közúti szabályozás tekintetében különbséget tesznek az autópályák és az utak között. A megkülönböztetések világossá válnak, ha közelebbről megvizsgáljuk az úttípusok felépítését. Az utakon például nincsenek elválasztva a sávok. Mindkét úttípusnál nemzetközi közlekedési táblákat használnak.

A harmadik kategória az utak nevére vonatkozik. Ausztriában összesen 19 európai út van, olyan főútvonalak, amelyek egyszerre több európai, közép-ázsiai és kis-ázsiai országon haladnak keresztül. Ezek léteznek az elővásárlási joggal rendelkező és az elővásárlási jog nélküli utakkal szemben.

Az utóbbi kategória részletesebben foglalkozik az útjoggal rendelkező utakkal. Feltételezhetjük, hogy az elővásárlási joggal rendelkező utak a kifejezés miatt hasonlóak más európai elővásárlási joggal rendelkező utakhoz. Azonban az adott útszakaszokon járművezetőként az embert megillető jogok egyértelműen különböznek.

Osztályozás az út tulajdonosa szerint

Az utak osztályozásának egy másik módja az út tulajdonosa szerint történik. Ahogy a szóból is kitűnik, az adott intézmény felelős az utak állapotáért, és meg kell tennie a megfelelő beruházásokat. Másrészt az út tulajdonosa kapja meg az adott úton beszedett bírságokat is. A tulajdonjogot több szervezet birtokolja, például az ország, az egyes államok vagy az önkormányzatok.

Az ASFINAG felelőssége

Ausztriában az ország vagy a szövetségi kormány már nem felelős az ország autópályáiért és gyorsforgalmi útjaiért. Ezt a feladatot 1982-ben az osztrák infrastruktúra-fejlesztő vállalatra, az ASFINAG-ra ruházták át.

Fontos kijelölések - szövetségi utak és főutak

A szövetségi utakról szóló törvény értelmében az autópályákat A szövetségi utaknak, a gyorsforgalmi utakat pedig S szövetségi utaknak is nevezik. A korábbi B szövetségi utak ma állami utak vagy főutak. Ezeket az egyes államok és azok útkarbantartó osztályai kezelik. Az önkormányzati utak az önkormányzatok igazgatása alá tartoznak.

Autópályák és gyorsforgalmi utak Ausztriában

Az utakat "A" vagy "S" jelzésű közlekedési táblák jelzik. A betűk előtt az adott út neve áll. Ez általában azon régiók alapján történik, amelyekben a szakaszok találhatók. A jelölések tájékoztatást adnak arról, hogy melyik úton és melyik régióban tartózkodik (például West autópálya A1).

A szövetségi utakon való közlekedésért a közlekedők használati díjat fizetnek. Ezt a matricán, az útdíjon vagy a Go Boxon keresztül kell megfizetni. Csak bizonyos szakaszok, például a Westautópálya első szakasza (Walserberg határátkelőtől Salzburg-Nordig) díjmentes.

A szövetségi utak a szomszédos országokkal való összeköttetést szolgálják. Ezért fontos szerepet játszanak Ausztria közúti rendszerében.

Osztrák autópályák

Összesen 19 autópálya van az StVO meghatározása szerint, amelyek többsége üzemel. A linzi A26-os autópálya részben építés alatt áll, de részben még tervezés alatt áll.

A legfontosabb autópályák és teljes hosszuk

Az ország leghosszabb autópályája az A2 Süd autópálya, amely Bécsből Grazon keresztül az olasz határig tart. Hossza 380 kilométer.

Az A1 West Autópálya Bécsből Salzburgba vezet, és közel 300 kilométer hosszú. A német határ után egyesül az A8-as autópályával. További, mintegy 200 kilométer hosszú útvonalak az A9-es Pyhrn autópálya, az A10-es Tauern autópálya és az A12-es Inntal autópálya.

Matrica- és útdíjfizetési kötelezettség

Amint autóvezetőként meglátja az autópályát jelző táblák egyikét, tudnia kell, hogy ezen utak használatához matrica szükséges. Hasonló elv vonatkozik a tehergépkocsi-vezetőkre is: a 3,5 tonna feletti járműveket Go Box-szal kell felszerelni, amely az autópályák útdíjának kiszámítására szolgál

Osztrák gyorsforgalmi utak

A 17 meglévő gyorsforgalmi út közül néhány még építés alatt vagy tervezés alatt áll. A gyorsforgalmi utak hossza jelenleg mintegy 500 kilométer, és összesen 700 kilométert terveznek. A közúti közlekedési szabályok értelmében Ausztriában nincsenek gyorsforgalmi utak, ezért a táblákon a szakaszokat autópályaként jelölik. A hasonlóság az útjelző táblákon feltüntetett sebességkorlátozásoknál is nyilvánvalóvá válik.

Austrian expressways
Austrian expressways

Különlegességek: Ausztria alagútjai és hágói

Mivel jelenleg összesen 166 alagút üzemel, és több nagy alpesi hágó is van, ezek az alagutak az osztrák közúti rendszer fontos részét képezik.

Az alagútrendszer

Számos alagút található az ország autópályáin. Például a fentebb ismertetett Pyhrn Autópálya A9-es autópályán több alagút is található. A Tauern Autópálya A10-es autópályán is több közúti alagút található.

Az arlbergi alagút a leghosszabb az országban. Az S16-os arlbergi gyorsforgalmi úton található, és Tirol és Vorarlberg tartományokat köti össze.

Az alagutak a matrica- és útdíjrendszer szempontjából is relevánsak. Mivel fenntartásuk különösen költséges, használatukért külön útdíjat kell fizetni. Az útszakaszokat különleges útdíjköteles útvonalaknak is nevezik, és díjfizető állomásokkal vannak felszerelve.

Hágóutak - hegyi hágók

Ausztria legfontosabb hágói a Grossglockner-hágó a Grossglockner magashegyi út részeként, a Reschen-hágó vagy a Gerlos-hágó. Ezek a hágók fontos összekötő utaknak számítanak a különböző államok és országok felé.

Számos hágó található az Ausztria, Svájc és Olaszország közötti határháromszög közelében. Ami az úthálózatot illeti, a kanyargós hágóutak az ország földrajzából adódóan létező sajátosságot jelentenek.

Austrian expressways

Sebesség

Általánosságban elmondható, hogy a megengedett sebességet illetően mindig ajánlatos figyelni az utakon elhelyezett táblákra. A 20 Abs 2. § szerint a jármű vezetője településen belül nem haladhat 50 km/h-nál gyorsabban, autópályán pedig 130 km/h-nál gyorsabban.

A nyílt országutakon a személygépkocsik és motorkerékpárok esetében 100 km/h, nehéz pótkocsival 80 km/h, tehergépkocsik esetében 70 km/h a megengedett sebességhatár.