Dovolenkári cez Rakúsko cestujú väčšinou osobným autom. Preto pre nich pojem Go Box zvyčajne nie je relevantný. Napriek tomu sa s ním môžete z času na čas stretnúť pri jazde po rakúskych cestách.

Kúpiť vinetu

Tieto informácie sú určené pre vodičov nákladných vozidiel prechádzajúcich krajinou. Na vodičov kamiónov sa tiež vzťahuje povinnosť uhradiť mýto na diaľniciach a rýchlostných cestách v Rakúsku, ale poplatky sa počítajú iným spôsobom.

V nasledujúcom článku vám predstavíme, čo je palubná jednotka Go Box, pre koho je relevantná a ako sa používa.

Diaľničná známka alebo Go Box pre Rakúsko

Cestujúci po rakúskych cestách by si mali uvedomiť, že musia platiť mýto. Tí, ktorí nedodržiavajú miestne pravidlá alebo ich neimplementujú správne, budú čeliť pokutám. Preto je dôležité pred jazdou do Rakúska alebo cez Rakúsko pochopiť, čo na cestu potrebujete.

V zásade existujú len dve možnosti: diaľničná známka alebo Go Box. Cestujúci s vozidlom s celkovou povolenou hmotnosťou do 3,5 tony si musia kúpiť elektronickú diaľničnú známku pre Rakúsko alebo použiť „starú“ verziu - nálepku. Cena závisí od doby platnosti diaľničnej známky. K dispozícii sú elektronické diaľničné známky na 10 dní, dva mesiace alebo jeden rok. Vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony musia v Rakúsku používať Go Box.

Vignette or Go Box for Austria
Why does the Go Box exist?

Prečo existuje Go Box?

Možno sa pýtate, prečo sa v Rakúsku nepoužíva jednotný systém pre všetky vozidlá. Existuje niekoľko dôvodov pre použitie Go Box. Jedným z nich je, že špeciálne mýto sa neúčtuje len v Rakúsku, ale aj v mnohých európskych krajinách. Hoci zatiaľ neexistuje žiadna všeobecná palubná jednotka (OBU), ktorá by platila všade, princíp mýta je vždy rovnaký: príspevky vyberané prostredníctvom mýta na základe vzdialenosti výrazne prispievajú k údržbe a rozširovaniu cestnej siete.

Kto používa Go Box v Rakúsku?

Diaľničná známka sa používa pre vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou do 3,5 tony a pre všetkých ostatných je určený Go Box. Využívajú ho teda vodiči, ktorí cestujú s dopravnými prostriedkami nad spomínanú hmotnosť. Z tohto dôvodu je mýto, účtované cez Go Box často označované ako mýto pre nákladné autá — veď na toto špeciálne zariadenie sa spoliehajú väčšinou vodiči kamiónov. Nasledujúce vozidlá tiež podliehajú systému účtovania mýta Go Box.

Vignette or Go Box for Austria

Go Box pre autobusy a ťažké obytné automobily

Niektoré autobusy a obytné automobily musia mať diaľničnú známku, zatiaľ čo iné musia používať Go Box. Je pravda, že rozlišovanie medzi kategóriami nie je vždy jednoduché. Najdôležitejším detailom, ktorý treba hľadať pri odpovedi na otázku, či potrebujete Go Box alebo diaľničnú známku pre Rakúsko, je najväčšia prípustná celková hmotnosť vášho vozidla. Autobusy a obytné automobily v žiadnom prípade nie sú minivany alebo „malé“ obytné automobily. Práve ťažké, veľké vozidlá musia byť vybavené zariadením Go Box.

Go Box pre nákladné autá

Go Box sa najčastejšie používa pre nákladné autá. Patria sem nielen štandardné nákladné autá s hmotnosťou nad 3,5 t, ale aj návesy či ťahače. Pozor: malé transportéry alebo dodávky do tejto kategórie nepatria. Pre nich – rovnako ako pre bežné osobné autá s celkovou povolenou hmotnosťou do 3,5 t platí v Rakúsku bežná povinnosť mať diaľničnú známku.

Go Box v Rakúsku – Ako funguje mýto?

Predtým, ako Go Box pripevníte na čelné sklo vozidla a vydáte sa na cestu rakúskymi diaľnicami, musíte pri inštalácii zariadenia venovať pozornosť niekoľkým detailom.

Go Box je v podstate palubná jednotka, ktorá sa na cestách pripája k mýtnym portálom prostredníctvom takzvanej „mikrovlnnej technológie“. Keďže systém účtovania mýta s Go Box je založený na pocte najazdených kilometroch, meria sa prejdená vzdialenosť. Vysvetlíme vám najdôležitejšie kroky od registrácie až po platbu.

Go Box Toll in Austria- How does the toll work?

Registrácia Go Box prebieha cez portál SelfCare rakúskej infraštruktúrnej spoločnosti ASFINAG, ktorá zodpovedá za diaľnice a za vyber cestného mýta. Po registrácii môžete spravovať všetky uložene údaje prostredníctvom tohto portálu.

Na otvorenie účtu na stránke SelfCare potrebujete dve referenčné čísla: číslo zariadenia (OBU-ID) a identifikačné číslo (PAN - Personal Account Number). Obe čísla nájdete vo vyhlásení o vozidle, ktoré dostanete na niektorom z predajných miest ASFINAG.

Vyhlásenie je možné získať len po predložení osvedčenia o evidencii vozidla a po vyplnení všetkých ostatných údajov (meno, e-mailová adresa, evidenčné číslo vozidla atď.).

Go Box je možné objednať online len vtedy, ak už máte aktívne zariadenie alebo ak využívate platobnú službu ASFINAG (Go Direkt).

V Rakúsku je celkovo 170 predajných kancelárií Go Box. Tie možno nájsť v rôznych spolkových krajinách, takže vodiči majú možnosť sa kedykoľvek zastaviť na niektorom z predajných miest. Ďalšie obchodné zastúpenia Go Box nájdete v Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Českej republike a Maďarsku. Takže ešte pred prekročením rakúskych hraníc si môžete zariadenie vyzdvihnúť na jednom z týchto miest.

Po tom, ako dostanete Go Box, zariadenie má byt pripevnené na čelne sklo z vnútornej časti vozidla. Pred použitím zariadenia by ste mali skontrolovať jeho stav a uistiť sa, že informácie, ktoré budú neskôr relevantné pre výpočet poplatkov, sú správne. To znamená najmä počet náprav. Na zariadení je tlačidlo, pomocou ktorého môžete zmeniť nastavenie počtu náprav (v prípade potreby). Zvuk bzučiaku vás informuje, že zariadenie funguje a vysiela signály pri prejazde bránou mýtnej stanice. Komplexné informácie o použití Go Box nájdete na portáli ASFINAG.

Dôvodom, prečo je také dôležité, aby sa do Go Box správne zadával počet náprav, je, že sa tento udaj neskôr použije na výpočet nákladov za prejdenú vzdialenosť. Celkovo existujú tri kategórie: vozidlá s dvoma nápravami patria do prvej a vozidlá so štyrmi a viacerými nápravami patria do druhej.
Ďalším faktorom, ktorý hrá rolu pri výpočte, je emisná trieda Euro. Klasifikácia sa pohybuje od emisnej triedy EURO VI po emisnú triedu EURO 0 až III. Pri výpočte sadzieb sa zohľadňujú aj vozidlá s elektrickým pohonom a pohonom na vodíkové palivové články.
Rozlišuje sa aj jazda po rakúskych cestách cez deň alebo v noci (22:00 a 05:00). Aj tu je rozdiel, čo sa týka sadzieb cestného mýta pre Go Box.

Keďže mýto pre nákladné vozidlá sa počíta za prejdenú vzdialenosť, veľa ľudí si myslí, že platbu je možné vykonať až po ceste. Platba sa však ma uskutočniť vopred prostredníctvom dobitia kreditu. K dispozícii sú nasledujúce spôsoby platby:
  • Platba vopred: vďaka možnosti platby vopred si môžete kúpiť kredit pre Go Box. Platnosť kreditu je dva roky. Keďže samotné zariadenie Go Box nie je možné zakúpiť, ale iba prenajať, zostávajúci kredit sa vám vráti po vrátení zariadenia. Akonáhle kredit na úhradu mýta klesne pod 30 eur, budete informovaní prostredníctvom svetelného displeja na zariadení Go Box.
  • Spätná platba: Spätnú platbu je možné použiť iba v prípade, že nemáte dostatok predplatených prostriedkov. Dodatočnú platbu musíte vykonať v určitej lehote.

Tunely a mosty s Go Box

V Rakúsku existujú špeciálne úseky ciest, na ktorých platia odlišné predpisy týkajúce sa diaľničnej známky a mýta. Tieto dodatočné poplatky sa nazývajú úsekové myto.

Špeciálne spoplatnené trasy v Rakúsku

Špeciálne spoplatnené sú niektoré diaľnice a rýchlostné cesty. Medzi nich patrí napríklad diaľnica A11 Karavanky, diaľnica A13 Brenner, alebo rýchlostná cesta S16 Arlberg.

Vodiči osobných a nákladných vozidiel, ktorí prechádzajú cez tunel Karavanky alebo cestný tunel Arlberg, si musia uvedomiť, že pri použití týchto trás platia osobitné predpisy a sadzby.

Kúpiť vinetu

Úsekové mýto s Go Box

Na rakúskych špeciálne spoplatnených trasách vodiči stále majú používať Go Box, ale na týchto úsekoch platia vyššie sadzby. Vodič nemusí meniť nastavenia palubnej jednotky, pretože náklady sa vypočítavajú automaticky prostredníctvom komunikácie Go Box a mýtnych staníc.